DiBK Direkroratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er en hjemmeside der de samler bl.a. byggeregler, byggesøknad/ skjemaer/ blanketter og forskrifter på et sted.

 

 

Følg linken:  www.dibk.no/no/