Om SIV ING CK AS

SIV ING CK AS jobber med:

 

-         Statiske beregninger og konstruksjonsteknikk (betong, tre, stål, mur…)

-         Byggeteknikk (lyd, bygningsfysikk…)

-         Brannsikkerhet (konsept for sikkerhet ved brann, seksjonering, rømning…)

-         Grunn og terreng (komprimering, sprengning, fundamentering, drenering…)

-         Arkitektur (utforming av byggverk, plassering, bygningsfysikk…)

 

Vi bruker Plan- og  bygningsloven, SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer, Norsk standard, Lov data, DiBK Byggeregler og forskrifter i bygg som arbeidsverktøy i byggeprosjekter.