Om SIV ING CK AS

SIV ING CK AS jobber med:

 

-         Statiske beregninger og konstruksjonsteknikk (betong, tre, stål, mur…)

 

-         Grunn og terreng (komprimering, sprengning, fundamentering, drenering…)

 

Vi bruker Plan- og  bygningsloven, SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer, Norsk standard, Lov data, DiBK Byggeregler og forskrifter i bygg som arbeidsverktøy i byggeprosjekter.