Prosjekter som er utført

(2019) Otto Blehrs vei 24, RIB, Asker kommune

(2019) Gamleveien 3C, Hus C, Lysås Vest, Lørenskog kommune

(2019) Neslia 1, RIB, Bærum kommune

(2019) Jongsbruveien 12, PRO pele/bunnplate, Bærum kommune

(2019) 

 

 

 

(2014) Nordbyveien 37, RIB, Ski kommune

(2014) Skådalsveien 27, RIB, arkiktektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2014) Osterhaus' gate 27, RIB og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2014) Majorstuveien 4, RIB og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2014) Stolmakergata 9, RIB, Oslo kommune

(2014) Utsiktsveien 34B, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Nittedal kommune

(2014) Bjartveien 18C, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2014) Kjelsåsveien 79B, RIB, Oslo kommune

(2013) Jegerveien 20, RIB, Oslo kommune

(2013) Slyngveien 19A, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2013) Ekebergveien 140D, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2013) Stensberggata 13, RIB, Oslo kommune

(2013) Utmarkveien 4, Bøler skole, RIB og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2013) Holmenkollen 133B, RIB, Oslo kommune

(2013) Solveien 44C, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2013) Holtveien 31, RIB, Oslo kommune

(2012) Furubråtveien 15C, RIB, Oslo kommune

(2012) Bekkeliveien 24, RIB, Oslo kommune

(2012) Skogryggveien 18, RIB, Oslo kommune

(2012) Tromsøgata 17, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2012) Sverdrups gate 8C, RIB, arkitektur, ansvarlig søker, Oslo kommune

(2012) Bakketoppen 14, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2012) Kjetils vei 3B, RIB, arkitektur og ansvarlig søker, Oslo kommune

(2012) Arnebråtveien 40, RIB, Oslo kommune

Blomsterstykket, Vollen, Asker kommune

(2012) Blomsterstykket B4, RIB, Vollen, Asker kommune

 

(2011) Blomsterstykket B1, B2, B3, RIB, Vollen, Asker kommune

Dette er et prosjekt med areal på ca. 3 540 m2.

Tiltakshaver er AF Gruppen.

Entreprenør er Høyt & lavt AS.

(2011) Kruttverket, enebolig, Nittedal kommune

(2011) Disengrenda 5B, tilbygg, Oslo

(2011) Arkitekt Steckmests vei 2C, tilbygg, Oslo

(2011) Karl Andersens vei 99, tilbygg, Oslo